TRIBÚNA FUTBALOVÉHO AREÁLU V ROZKLADE

17.10.2011 07:13

FOTO

Športová tribúna futbalového klubu bola odovzdaná do užívania 1.novembra 1977. Tento multifunkčný komplex so stolnotenisovou herňou, šatňami, saunou ,skladmi pre športový výstroj, rozhlasovou ústredňou, zasadacou miestnosťou, kanceláriou, bufetom, sociálnymi zariadeniami, bol v tomto roku viac menej rariritou a prispel k tomu, že sa tu roky hral výborný futbal aj stolný tenis a v širokom okolí prešovsko-sabinovského regiónu  nemal tento športový areál vážnejšiu konkurenciu.

Ešte aj v roku 2011, čiže po 34 rokoch, či už rozhodcovia, delegáti aj futbalisti, radi príjmu správu, že sú nominovaní do Šarišských Michalian, pretože vnútrajšok komplexu zabezpečuje pre všetkých zainteresovaných aj po toľkých rokoch kultúrné a hygienické prostredie.

 

Horšie je to však s obalom tribúny, na ktorej zub čosu čoraz častejšie zanecháva svoje stopy a každým dňom sa nám naša milá tribúnka čoraz viac odhaľuje zo svojej vonkajšej strany. Vyzerá to tak, že niektoré situácie, hlavne pri oboch schodoch na tribúnu, by mohli za určitých okolností pôsobiť už aj dosť nebezpečne.

Svoju nutnú rekonvalescenciu by si zaslúžil aj naoko zelený trávniček, ktorý však pri pohľade zblízka vo mne nezanechal príliš optimistický dojem a pocit už vôbec nie...Štrkový podklad vyžaduje neustále zavlažovanie a prepadliská pri šestnástke bez trávy, môžu byť pri futbalovom zápase našou výhodou, ale  za určitých okolností aj nevýhodou, ale jednoznačne to vyzerá veľmi nepekne...

Obecný úrad vyčlenil na rok 2011 pre futbalový klub 4 000 €, pre príklad uvádzam (ľubotický obecný úrad prispel toho roku na futbal  čiastkou 28 000€ ,samozrejme je tam iná situácia ako u nás, napr. zahraničné firmy na obecných pozemkoch a pod.), ale pri dvoch družstvách pôsobiacich v prešovsko-sabinovskom regióne a dvoch dorasteneckých kolektívoch, ktorí cestujú za svojími súpermi v III. dorasteneckej lige od Tatier až k Ukraine a v časoch, keď dopravca účtuje klubu 1€ za kilometer, tieto peniažky len tak tak dokážu pokryť aspoň náklady na cestovné, nehovoriac o financiách potrebných na zabezpečenie ďalších potrebných záležitostí pre aspoň základný chod klubu...

Niekdajšia "MEKKA" kultúry v Šarišských Michaľanoch - kinosála, vyzerá dnes takto...

Preto je prinajmenšom čudné, že v obci ktorá mala k 31.12.2011  2 832 obyvateľov a ktorá nemá okrem dvoch kostolov a tuším šiestich krčiem, absolútne skoro vôbec NIČ pre základné kultúrno-športovo-spoločenské vyžitie mládeže, existuje takzvaný tichý nezáujem, česť výnimkám... okrem zopár podnikateľov, podať pomocnú ruku nášmu obecnému  futbalovému klubu.

Sú tu  okrem futbalu aj iné sféry záujmu, samozrejme stále  sa v obci hrá stolný tenis, je tu strelecký oddiel,  fungujú hasičské družstvá, pri futbalovom ihrisku sa dá zahrať tenis, je možné si zakorčuľovať aj zabicyklovať k takzvanej "medzanskej rude", ale priznajme si ruku na srdce pri všetkej úcte k týmto športom, aj tak je FUTBAL fenoménom medzi športami a je pred týmito všetkými, ktoré som spomínal... FUTBAL hýbe svetom a je stredobodom spoločenského a veľakrát aj politického diania. Je jednoznačne tou najlepšou propagáciu národov a ich kultúr a určite aj každého mesta a dedinky, ako aj ich každého jednotlivého obyvateľa...

Tak je nepochopiteľné, že  pri viac ako dvesto podnikateľských subjektoch v Šarišských Michaľanoch (ZOZNAM - TU), je situácia  vo futbalovom klube sústavne iba na hrane existencie...Na druhej strane pochváliť možem veľmi peknú návštevnosť na zápasoch seniorov, dorastencov aj žiakov, aj keď by divákov zaiste mohlo byť  aj viac... (70-te, 80-te roky... pamätáme si aj skoro tisícove návštevy na zápasoch krajských majstrovstiev...).

Preto ak by každý podnikateľ, živnostník, či  už aj bežný občan, bol ochotný vložiť iba symbolické 1 € mesačne, alebo hoci len ročne do pokladnice OŠFK Šarišské Michaľany, tak by sa asi stovke futbalistom pri ich športových výkonoch, ale aj ďalším dobrovoľníkom  točiacim okolo futbalu, oveľa lepšie dýchalo a aj naša sympatická tribúnka by sa nám všetkým nerozpadávala  každým dňom priamo pred očami...

Za posledné roky sme sa vo futbalovom rebríčku kvality, keď pred nami bol v prešovsko-sabinovskom regióne iba prvoligový Tatran Prešov, ocitli za Lipanami, Sabinovom, ale aj Veľkým Šarišom, Ľuboticami, a časom aj za Kendicami, Finticami, Uzovcami, Záborským, Šarišskými Dravcami, Pušovcami, Záhradným, Župčanami a Chmiňanami... futbal bez peňazí sa robiť nedá a obec bez futbalu, to je mŕtva obec...

 

FOTO

Šarišské Michaľany je, alebo sú "dedinka naša stredisková, či rodisková"..., tak si ju zachovajme aspoň v akom, takom použiteľnom stave ... 

 

Prednosta obecného úradu Jozef Mačo sa k môjmu článku vyjadril na facebook:

Jozef Mačo Skôr ako tribúna bol v rozklade futbalový klub.
Podľa mňa futbal u nás nie je žiadny fenomén, len má dlhšiu históriu a bol zvyknutý na veľké peniaze z Imuny.Futbalisti nemali za 6 rokov žiadnu členskú schôdzu, nemali oficiálne vedenie, po peniaze chodilo na OcÚ asi 6-7 rôznych ľudí, pričom ešte nemali vyúčtované predchádzajúce výdavky.
Oveľa väčšie uspechy zaznamenávame v iných športoch (stolný tenis, streľba, ...). Čo sa týka športov, tak dnes mládež uprednostňuje mnohé ďalšie - floorbal, skate, bmx. Obec potrebuje športoviská pre mladých, ktorí chcú športovať vo voľnom čase, bez organizovania v kluboch. Pred týždňom sme robili anketu u mládeže a jednoznačne zvíťazila potreba multifunkčného ihriska pre rôzne športy.
Futbalisti nech si spočítajú, koľko majú členov z našej obce (žiaci, dorast, muži) a koľko peňazí na nich išlo a ide. Pričom väčšina na rozhodcov, delegátov a pod. - z toho nemá mládež v obci žiadny úžitok. Ja osobne by som bol za to, aby obec prispievala iba na mládežnícky program - žiaci, dorast.
A čo sa týka opadaného muriva - ak si mládež sama zadarmo vie urobiť BMX dráhu alebo provizórny skatepark, tak by pre klub nemalo byť problém urobiť brigádu, zohnať trochu malty a stenu omietnuť.
Občania v obci sa musia rozhodnúť, či budú financovať množstvo športovcov z okolia (futbal, stolný tenis) kvôli nejakému miestu v tabuľke ale dať svoje dane na vytváranie podmienok pre svoje deti - ihriská, cvičiská, jednorazové súťaže a pod.

Jozef Mačo Ešte dodám:
a) Kto predal kino? Kto dával na žranice 800 000 Sk a nič pre mládež za 8 rokov nevybudoval? A ako ľudia reagovali? Zvolili ho znovu.

b) Multifunkčné ihrisko stojí asi 35 000 EUR.
Bývalé vedenie obce len na slovensko-poľskom projekte prerobilo 38 000 EUR, stavebnému dozoru na Mlynskej odkleplo 33 000 EUR (iní by to urobili za 3000 EUR - overené).
Len za tieto 2 nezmysly sme mohli mať 2 krásne multifunkčné ihriská.

c) Koľko projektoiv podal OŠFK v minulých rokoch ako občianske združenie a koľko peňazí z nich získal?
Prečo OŠFK za dlhé roky nebol schopný zasregistrovať sa na 2% z dane? Stolný tenis to vedel. Futbalu tie peniaze nebolo treba?

Ingrid Timková Jožko, a presne takto doslovne to malo byť napísané v obecných novinách. S menoslovom a počtami tých športovcov z cudzích miest, ktorých financujeme a s finančným vyčíslením sumy na každého obyvateľa obce akou prispieva na jednotlivé športy. Plus akou sumou je každý jeden obyvateľ zaťažený pre šafárenie predchádzajúceho vedenia...

Jozef Mačo

Problem je v tom, že futbalisti si zvykli, že povedia sumu, natiahnú ruku a dostanú peniaze. Chýba ich vlastne pričinenie, aktivita. Tak boli zvyknutí od čias Imuny.

My z oddielu karate ked sme išli do Košíc, tak nam nezaplatila TJ ani cestovné, všetko za svoje. Oni mali ročný rozpočet 600 000 Kčs na rok.
Ked hrali v krajských majstrovstvách futbalisti aj basketbalisti, tak basketbal zršsili, lebo že TJ nemá peniaze. Ako by sa tvárili, keby niekto zrušil futbal?
Okrem toho futbalisti nerobia žiadne akcie pre verejnosť - ako stolný tenis alebo strelci (nedávno o pohár starostu obce.). Navyše k tomu rozpočtu dostávajú od obce zadarmo PRIESTORY, ENERGIE a upratovačku.
Ked som videl plagát na Solivare, tak prijimali do žiackeho mužstva a poplatok bol 150 Sk/mesiac. Koľko platia členské členovia nášho futbal klubu? 0.- EUR.
Navyše tak sa mi zdá, že obec začína platiť peniaze cudzím športovcom, to platí aj pre stolný tenis. Nakoniec budeme ako Real Madrid, že tu budú hrať samí cudzinci a my to budeme financovať.

 S tým členským je to výborná myšlienka s tým absolútne súhlasím a ďakujem za vysvetlenie a komentár k tým cudzím športovcom uvádzam nasledovné fakty:

V sobotu v Uzovciac proti Toryse zasiahli do hry títo futbalisti -

Kaščák-Ondrej (Tomko),Durkáč,Marcinko,Veterný-,Krivý,Drobňák,Vybíral,Kočík-Kozák,Guzík.

Z týchto jedenástich hráčov základnej zostavy spolu s jedným striedajúcim hráčom, ktorí nastúpili vo včerajšom zápase proti Toryse, je deväť rodákov zo Šarišských Michalian - t.j. Kaščák,Ondrej,Marcinko,Veterný,Krivý,Drobňák,Kozák,Guzík,Tomko, okrem nich tréner Vybíral ma v Šarišských Michaľanoch už roky trvalé bydlisko.

Iba dvaja hráči nemajú u nás korene a to sú Durkáč a Kočík, obaja však podávajú v našom mužstve spoľahlivé výkony.

To znamené že v obci, ktorá má 2 832 obyvateľov z 12-tich hráčov, ktorí nastúpil do zápasu bolo 10 spätých s našou obcou.

  Tajomník FK Torysa Jozef Bujňák mi potvrdil, že na zápas proti nám nastúpilo rovnako deväť čistokrvných torysských rodákov. Torysa má  podľa posledného sčítania
  1 502 obyvateľov.

   Fintice hrajúce IV.ligu  majú 1 755 obyvateľov a  Ľubotice rovnako účastník IV.ligy  3 092 obyvateľov.

 9.10.2011 sa hral zápas IV.ligy Fintice-Ľubotice  s výsledkom 1:0. V základnej jedenástky Fintíc nastúpili do zápasu štyria rodáci: Gmitro, Harčár,Bujnovský,Katuščák (ten striedala a dal gól) a  zo základnej jedenástky Ľubotíc to boli iba Figeľ a Kassay, čiže dvaja čistokrvní rodáci.

 

 

Sylvia Dugasová

Vážený pán Mačo, očividne nemáte predstavu o tom, ako vyzerali a vyzerajú vnútorné priestory budovy tribúny. Napriek tomu, že budova je vlastníctvom obecného úradu, futbalisti a podľa vás neexistujúce oficiálne vedenie za tých vami spomínaných 6 rokov, SVOJPOMOCNE napr. vymenili okná a vchodové dvere za plastové, zrekonštruovali kanceláriu, vybudovali nové wc, existujúce wc zrenovovali, vymaľovali celé priestory, vymenili svetlá, opravli murivo celej steny dorasteneckej šatne, natreli lavičky tribúny a vonkajšiu stenu, natreli celé zábradlie okolo futbalového ihriska a ďalšie veci. Pre klub by určite nebol problém zorganizovať brigádu ani v prípade opravy muriva, ale ak ste si to murivo ako zástupca obce, ktorej budova patrí obzrel, bude aj vám jasné, že trochu malty stačiť nebude. pri vašom "objektívnom" hodnotení fungovania OŠFK sa neustále prejavuje iba vaša averzia k predchádzajúcemu vedeniu obecného úradu.

Jozef Mačo

Tribúnu som si v lete pozrel s Petrom Dugasom, každú miestnosť a presne viem, ako vyzerá. A netuším, čo má predchádzajúce vedenie spoločné s tým, že futbalisti nemali za 6 rokov členskú schôdzu, nemali zvolené vedenie a na obecný úrad chodilo asi 7 ľudí a každý chcel peniaze - jeden na žiakov, jeden na dresy, jeden na dopravu atď. Klub riadil P.Dugas, ktorý jediný mal záujem, prešli sme celý areál, naplánovali čo by tam mohlo byť. Bohužiaľ bol vonku s kamiónom a tak v klube bolo bezvládie. Tak sme im povedali, že poriadok musí byť a pokiaľ nebude členská schôdza a oficiálne vedenie, nebude ani euro.
To ale nemení nič na tom, čo som povedal predtým, napríklad o 2% z daní. Klub mohol získať podstatne viac peňazí.
 
 -attila-
 
 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/