Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

Štítok: OŠFK Šarišské Michaľany

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/