Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

PRE VIAC INFO V MENU POZRITE VPRAVO

Komisia pre média a KR dôrazne upozorňujú na hlásenie všetkých mládežnických stretnutí formou sms na 0918 18 34 77 alebo vysledky@futbalvsfz.sk a to v nasledujúcej podobe: súťaž, stretnutie, výsledok, strelci domáceho družstva - strelci hosťujúceho družstva!!!! Výsledok hláste ihneď po stretnutí.


webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/