Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

 DORAST

VYŽREBOVANIE SEZÓNY 2013/14 VsFZ KOŠICE

DORAST

III.LIGA ŠARIŠSKA:

 

Účastníci :
1. FK Podolínec 9. ŠK Milénium 2000Bard.N.Ves
2. MFK Stará Ľubovňa 10. FK Rozvoj Pušovce
3. OŠK Kapušany 11. OŠK Fintice
4. FK Slovan Kendice 12. OFK SIM Raslavice
5. FK Družstevník Plavnica 13. FK 2010 Kurima
6. TJ ŠM Dulova Ves 14. TJ Beloveža
7. TJ Javorina Malcov 15. TJ Družstevník Čirč
8. OŠK Šarišské Michaľany 16. OŠK Sokol Chminianska Nová Ves
UHČ : sobota 14,00 hod.
Schválené výnimky z hracích dní a časov :
Dulova Ves domáce stretnutia v sobotu UHČ dosp.
Beloveža domáce stretnutia v sobotu o 13,30 hod.
St.Ľubovňa domáce stretnutia v nedeľu o 10,30 hod.
Náhradné hracie plochy :
Bard.N.Ves v prípade nepriaznivého počasia na vedľajšej HP pri štadióne v Bard.N.Vsi
 
1.kolo : 3.8.2013 16.kolo : 9.11.2013
1. Podolínec Chmin.N.Ves 121. Chmin.N.Ves Podolínec
2. St.Ľubovňa Čirč 122. Čirč St.Ľubovňa
3. Kapušany p/P Beloveža 123. Beloveža Kapušany p/P
4. Kendice Kurima 124. Kurima Kendice
5. Plavnica Raslavice 125. Raslavice Plavnica
6. Dul.Ves Fintice 126. Fintice Dul.Ves
7. Malcov Pušovce 127. Pušovce Malcov
8. Šar.Michaľany Bard.N.Ves 128. Bard.N.Ves Šar.Michaľany
 
2.kolo : 29.8.2013 o 16,00 hod. 17.kolo : 16.11.2013
9. Chmin.N.Ves Bard.N.Ves 129. Bard.N.Ves Chmin.N.Ves
10. Pušovce Šar.Michaľany 130. Šar.Michaľany Pušovce
11. Fintice Malcov 131. Malcov Fintice
12. Raslavice Dul.Ves 132. Dul.Ves Raslavice
13. Kurima Plavnica 133. Plavnica Kurima
14. Beloveža Kendice 134. Kendice Beloveža
15. Čirč Kapušany p/P 135. Kapušany p/P Čirč
16. Podolínec St.Ľubovňa 136. St.Ľubovňa Podolínec
 
3.kolo : 10.8.2013 18.kolo : 22.3.2014
17. St.Ľubovňa Chmin.N.Ves 137. Chmin.N.Ves St.Ľubovňa
18. Kapušany p/P Podolínec 138. Podolínec Kapušany p/P
19. Kendice Čirč 139. Čirč Kendice
20. Plavnica Beloveža 140. Beloveža Plavnica
21. Dul.Ves Kurima 141. Kurima Dul.Ves
22. Malcov Raslavice 142. Raslavice Malcov
23. Šar.Michaľany Fintice 143. Fintice Šar.Michaľany
24. Bard.N.Ves Pušovce 144. Pušovce Bard.N.Ves
 
4.kolo : 17.8.2013 19.kolo : 29.3.2014
25. Chmin.N.Ves Pušovce 145. Pušovce Chmin.N.Ves
26. Fintice Bard.N.Ves 146. Bard.N.Ves Fintice
27. Raslavice Šar.Michaľany 147. Šar.Michaľany Raslavice
28. Kurima Malcov 148. Malcov Kurima
29. Beloveža Dul.Ves 149. Dul.Ves Beloveža
30. Čirč Plavnica 150. Plavnica Čirč
31. Podolínec Kendice 151. Kendice Podolínec
32. St.Ľubovňa Kapušany p/P 152. Kapušany p/P St.Ľubovňa
 
5.kolo : 24.8.2013 20.kolo : 5.4.2014
33. Kapušany p/P Chmin.N.Ves 153. Chmin.N.Ves Kapušany p/P
34. Kendice St.Ľubovňa 154. St.Ľubovňa Kendice
35. Plavnica Podolínec 155. Podolínec Plavnica
36. Dul.Ves Čirč 156. Čirč Dul.Ves
37. Malcov Beloveža 157. Beloveža Malcov
38. Šar.Michaľany Kurima 158. Kurima Šar.Michaľany
39. Bard.N.Ves Raslavice 159. Raslavice Bard.N.Ves
40. Pušovce Fintice 160. Fintice Pušovce
 
6.kolo : 31.8.2013 21.kolo : 12.4.2014
41. Chmin.N.Ves Fintice 161. Fintice Chmin.N.Ves
42. Raslavice Pušovce 162. Pušovce Raslavice
43. Kurima Bard.N.Ves 163. Bard.N.Ves Kurima
44. Beloveža Šar.Michaľany 164. Šar.Michaľany Beloveža
45. Čirč Malcov 165. Malcov Čirč
46. Podolínec Dul.Ves 166. Dul.Ves Podolínec
47. St.Ľubovňa Plavnica 167. Plavnica St.Ľubovňa
48. Kapušany p/P Kendice 168. Kendice Kapušany p/P
 
7.kolo : 7.9.2013 22.kolo : 19.4.2014
49. Kendice Chmin.N.Ves 169. Chmin.N.Ves Kendice
50. Plavnica Kapušany p/P 170. Kapušany p/P Plavnica
51. Dul.Ves St.Ľubovňa 171. St.Ľubovňa Dul.Ves
52. Malcov Podolínec 172. Podolínec Malcov
53. Šar.Michaľany Čirč 173. Čirč Šar.Michaľany
54. Bard.N.Ves Beloveža 174. Beloveža Bard.N.Ves
55. Pušovce Kurima 175. Kurima Pušovce
56. Fintice Raslavice 176. Raslavice Fintice
 
8.kolo : 14.9.2013 23.kolo : 26.4.2014
57. Chmin.N.Ves Raslavice 177. Raslavice Chmin.N.Ves
58. Kurima Fintice 178. Fintice Kurima
59. Beloveža Pušovce 179. Pušovce Beloveža
60. Čirč Bard.N.Ves 180. Bard.N.Ves Čirč
61. Podolínec Šar.Michaľany 181. Šar.Michaľany Podolínec
62. St.Ľubovňa Malcov 182. Malcov St.Ľubovňa
63. Kapušany p/P Dul.Ves 183. Dul.Ves Kapušany p/P
64. Kendice Plavnica 184. Plavnica Kendice
 
9.kolo : 21.9.2013 24.kolo : 3.5.2014
65. Plavnica Chmin.N.Ves 185. Chmin.N.Ves Plavnica
66. Dul.Ves Kendice 186. Kendice Dul.Ves
67. Malcov Kapušany p/P 187. Kapušany p/P Malcov
68. Šar.Michaľany St.Ľubovňa 188. St.Ľubovňa Šar.Michaľany
69. Bard.N.Ves Podolínec 189. Podolínec Bard.N.Ves
70. Pušovce Čirč 190. Čirč Pušovce
71. Fintice Beloveža 191. Beloveža Fintice
72. Raslavice Kurima 192. Kurima Raslavice
 
10.kolo : 28.9.2013 25.kolo : 10.5.2014
73. Chmin.N.Ves Kurima 193. Kurima Chmin.N.Ves
74. Beloveža Raslavice 194. Raslavice Beloveža
75. Čirč Fintice 195. Fintice Čirč
76. Podolínec Pušovce 196. Pušovce Podolínec
77. St.Ľubovňa Bard.N.Ves 197. Bard.N.Ves St.Ľubovňa
78. Kapušany p/P Šar.Michaľany 198. Šar.Michaľany Kapušany p/P
79. Kendice Malcov 199. Malcov Kendice
80. Plavnica Dul.Ves 200. Dul.Ves Plavnica
 
11.kolo : 5.10.2013 26.kolo : 17.5.2014
81. Dul.Ves Chmin.N.Ves 201. Chmin.N.Ves Dul.Ves
82. Malcov Plavnica 202. Plavnica Malcov
83. Šar.Michaľany Kendice 203. Kendice Šar.Michaľany
84. Bard.N.Ves Kapušany p/P 204. Kapušany p/P Bard.N.Ves
85. Pušovce St.Ľubovňa 205. St.Ľubovňa Pušovce
86. Fintice Podolínec 206. Podolínec Fintice
87. Raslavice Čirč 207. Čirč Raslavice
88. Kurima Beloveža 208. Beloveža Kurima
 
12.kolo : 12.10.2013 27.kolo : 24.5.2014
89. Chmin.N.Ves Beloveža 209. Beloveža Chmin.N.Ves
90. Čirč Kurima 210. Kurima Čirč
91. Podolínec Raslavice 211. Raslavice Podolínec
92. St.Ľubovňa Fintice 212. Fintice St.Ľubovňa
93. Kapušany p/P Pušovce 213. Pušovce Kapušany p/P
94. Kendice Bard.N.Ves 214. Bard.N.Ves Kendice
95. Plavnica Šar.Michaľany 215. Šar.Michaľany Plavnica
96. Dul.Ves Malcov 216. Malcov Dul.Ves
 
13.kolo : 19.10.2013 28.kolo : 31.5.2014
97. Malcov Chmin.N.Ves 217. Chmin.N.Ves Malcov
98. Šar.Michaľany Dul.Ves 218. Dul.Ves Šar.Michaľany
99. Bard.N.Ves Plavnica 219. Plavnica Bard.N.Ves
100. Pušovce Kendice 220. Kendice Pušovce
101. Fintice Kapušany p/P 221. Kapušany p/P Fintice
102. Raslavice St.Ľubovňa 222. St.Ľubovňa Raslavice
103. Kurima Podolínec 223. Podolínec Kurima
104. Beloveža Čirč 224. Čirč Beloveža
 
14.kolo : 26.10.2013 29.kolo : 7.6.2014
105. Chmin.N.Ves Čirč 225. Čirč Chmin.N.Ves
106. Podolínec Beloveža 226. Beloveža Podolínec
107. St.Ľubovňa Kurima 227. Kurima St.Ľubovňa
108. Kapušany p/P Raslavice 228. Raslavice Kapušany p/P
109. Kendice Fintice 229. Fintice Kendice
110. Plavnica Pušovce 230. Pušovce Plavnica
111. Dul.Ves Bard.N.Ves 231. Bard.N.Ves Dul.Ves
112. Malcov Šar.Michaľany 232. Šar.Michaľany Malcov
 
15.kolo : 2.11.2013 30.kolo : 14.6.2014
113. Šar.Michaľany Chmin.N.Ves 233. Chmin.N.Ves Šar.Michaľany
114. Bard.N.Ves Malcov 234. Malcov Bard.N.Ves
115. Pušovce Dul.Ves 235. Dul.Ves Pušovce
116. Fintice Plavnica 236. Plavnica Fintice
117. Raslavice Kendice 237. Kendice Raslavice
118. Kurima Kapušany p/P 238. Kapušany p/P Kurima
119. Beloveža St.Ľubovňa 239. St.Ľubovňa Beloveža
120. Čirč Podolínec 240. Podolínec Čirč

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/