Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

MOJE KOMENTÁRE

KOMENTÁRE K JESENNÝM ZÁPASOM  SEZÓNY 2012/12 v INTERNETOVÝCH NOVINÁCH VsFZ KOŠICE

-e GÓL

IV.liga SEVER

III.liga - starší, mladší dorast

 

-attila-

 


webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/