FUNKCIONÁRI KLUBU

PREDSEDA KLUBU

Peter DUGAS

TAJOMNÍK KLUBU

Attila MIKLOŠKO

VÝKONNÝ VÝBOR futbalového klubu OŠFK Šarišské Michaľany  pracuje OD 12.MARCA 2016 v tomto zložení -

Alexander  Kaščák        

KAŠČÁK Alexander, KLOC Viliam, ŠVEC Jaroslav.

REVÍZNA KOMISIA OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY pracuje od 12.marca 2016 v tommto zložení:

ONDÍK Ján - predseda komisie, DUGASOVÁ Sylvia - člen, SABOL Rastislav - člen.

HLAVNÝ USPORIADATEĽ - KLOC Viliam,

Asistent hlavného usporiadateľa - KlOCOVÁ Oľga,

USPORIADATEĽSKA SLUŽBA :  Vedúci usporiadateľskej služby - KOŽÁR Pavol, členovia: LEPÁK Jozef, BARTKO Jozef, GARNEK Peter, DOLINSKÝ Ján, KOČIŠČIN Jozef ml., KLOCOVÁ Janka, KLOCOVÁ Žaneta, KLOC Viliam ml., KREHLÍK Ondrej, LUKÁČ Anton - spolu 11 členov.

KAMERAMANI: PALČO Igor, KNAPÍK Kamil.

HLÁSATEĽ: MIKLOŠKO Attila.

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/