Vyhľadávanie


Kontakt

OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY
Jarková 20, 082 22 Šarišské Michaľany
č.účtu:0503689305/0900
IČO: 37789791

predseda: Peter DUGAS 0907 928 544

tajomník: Attila MIKLOŠKO 0905 954 455

E-mail: osfksm@gmail.com

                                                  FK SOLIVAR 2000

horný rad zľava:Mruz,Babin,Greif,Rado Tramita,Kimko,Hurny,Semko,Pospíší, tréner Sergej Gojdič,

dolný rad zlava:Pospišil,Mičo,Kočík,Biscák, neviem,Kaperák,Katuščak,Mihaľov,Greš,Popovec

-attila-


webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/