REORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ SFZ SCHVÁLENÁ PRE SEZÓNU 2013/14

10.12.2011 15:40

Reorganizácia súťaží SFZ

Výsledok rokovania predsedovia RFZ a ULK dňa 03.12. a diskusie na VV SFZ dňa 07.12. :

 

1. Navrhovaný model súťaží akceptovaný absolútnou väčšinou :

I. liga -    12 účastníkov - 1 zostup

II. liga  - 16 účastníkov  -1 postup - 3 zostup

III. liga - 3x16 (18) účastníkov (Bratislava a Západ, Stred, Východ) - 1 postup

Zostupy si určí každý región

2. ÚLK by mala prijať rozhodnutie o súhlasnom stanovisku k rozšíreniu II. ligy na 16-tich účastníkov od sezóny 2013 – 14 na zasadnutí prezídia ULK dňa 12.12.2011.

3. Stanovisko BFZ a ZsFZ reorganizácia v tejto podobe od sezóny 2013 – 14

4. Stanovisko SsFZ súhlasí s reorganizáciou od 2013 -14.

5. Rada SFZ sa uskutoční 18.01.2012 v Poprade.

VIDEO

 

Ing.Richard Havrilla

Predseda VsFZ

V Košiciach, dňa 08.12.2011

-attila-

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/