KONFERENCIA FUTBALOVÉHO KLUBU - OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY -PREZIDENTOM KLUBU ZVOLENÝ MILAN MAZÁR - PREDSEDOM KAROL MARCINKO

28.01.2012 21:54

Na pôde Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch sa za účasti starostu obce Vincenta Lešša a 32 pozvaných delegátov 28.januára 2012, uskutočnila konferencia futbalového klubu OŠFK Šarišské Michaľany.

Delegátmi zaplnenú zasadačku Obecného úradu privítal v úvode, predseda futbalového klubu OŠFK Šarišské Michaľany Karol Marcinko.

Účastníkmi  konferencie boli členovia terajšieho výboru, realizačných tímov všetkých družstiev, bývalí aj súčasní tréneri, hospodár klubu, zástupcovia jednotlivých družstiev z radov hráčov, rodičia ako zákonní zástupcovia zastupovali našich žiacke nádeje a okrem nich účasť prijali aj ďalší pozvaní hostia.

starosta Vincent Leššo

V úvode bola zvolená mandátová komisia v zložení Attila Mikloško, Jaroslav Švec, volebná komisia: Ľubomír Bernát,Jozef Šidík, Rastislav Švec a návrhová  komisia: Karol Marcinko, Ján Ondík. V skratke uvádzam program konferencie,

Program:

1. Správa o hospodárení za rok 2011, predniesol Karol Marcinko,

2. Správa revíznej komisie za rok 2011, Ján Ondík,

3. Návrh na zmenu stanov, Karol Marcinko,

- návrh na  zmenu stanov bude možné pripomienkovať v priebehu jedného mesiaca  a bude uverejnený  v priebehu niekoľkých dní na web stránke,

- zmena názvu z OŠFK na FK  s možnosťou vloženia názvu hlavného sponzora  za FK, to isté platí v prípade ak sa bude klub volať OFK ...Šarišské Michaľany,

- vytvorenie správnej rady, s týmito členmi: prezident klubu, predseda klubu a významný sponzori nášho klubu

4. Správa mandátovej komisie, Attila Mikloško, 

5. Voľba predsedu klubu: jednohlasne bol zvolený Karol Marcinko na štvorročné obdobie do roku 2015,

6. Voľba prezidenta klubu: jednohlasne zvolený  hlavný sponzor klubu náš rodák Milan Mazár,

7. Diskusia: Karol Marcinko - členský preukaz klubu - minimálny poplatok 5€, okrem neho vystúpili p.Ondík,Tumidalský,Nižník,Leššo,Dugas,Dopiriak,Bartko,Štofanová,Mikloško,Bernát.

8.Návrh na uznesenie prečítal predseda klubu Karol Marcinko.

-attila-

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/