SPORTOVO-TECHNICKA KOMISIA VsFZ KOSICE

16.06.2012 11:49

ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK VSFZ

Pre: FK Vsl. súťaží

Oblastné FZ Vsl. regiónu Košice, 1. 6. 2012

Vec:

Rozhodnutie – oznámenie

1. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 2. 7. 2012 (pondelok) o 16,30 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu mesta Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice električkou č.6. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového sú ťažného ročníka 2012/2013.

2. Na webovej stránka VsFZ je umiestnená Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú

zaslať na ŠTK VsFZ do 20. 6. 2012. Štartovné bude vyplácané podľa pravidiel v tomto SR, termíny budú oznámené na Aktíve ŠTK. Družstvá MR dospelých sú povinní uviesť do prihlášky meno a kontakt klubového manažéra.

V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ.

Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka do jeho skončenia.

V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

3. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť maťv riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie odpríslušného ObFZ.

4. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - počet družstiev v súťažiach, nadväznosťmožnosti predzápasov dospelí – dorast, dátum došlej prihlášky. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl:- súťaže so 16 účastníkmi – začiatok dňa 29.7.2012

- jarná časť – 17.3.2013, ukončenie 16.6.2013

- súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 5.8.2012 a ďalej víkendy.

- jarná časť - 31.3.2013 a ukončenie 16.6.2013

- mládežnícke súťaže s 12 účastníkmi začínajú dňom 12.8.2012 a s 10 účastníkmi 19.8.2012

Termínová listina je uvedená na webovej stránke VsFZ.

Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov.

V kategórií U13 hráči narodení po 1.1.2000, u kategórie U12 hráči narodení po 1.1.2001.

V kategórií U11 štartujú hráči nar. po 1.1.2002, u U10 hráči nar. po 1.1.2003 a u U9 hráči nar. po

1.1.2004.

ťaž U12 a U13 je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina

Východ v súť. roč. 2012-20123.

ťaže prípraviek budú sú organizované turnajovým spôsobom.

Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do

Rozpisu. Tak isto Vás žiadame o zodpovedné nahlasovanie údajov do adresára na 2. strane prihlášky ako aj čísla účtov z dôvodov písomného styku s FK ako aj spätných úhrad od futbalového zväzu.

Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadam nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného podľa

pokynov zo schválenia Radou VsFZ.

Róbert Tóth Ing. Štefan Olšavský

Tajomník ŠTK Ing. Richard Havrilla predseda ŠTK

predseda VsFZ

06.06.2012

 

- konferencia SFZ termín : 28.09.2012
- reorganizácia mládežníckych súťaží od sezóny 2013/14 / návrh musí schváliť Rada SFZ
U 19 celoslovenska samostatne
U 17, U 16 celoslovenska dvojičky
Účastníci budú musieť splniť licenčné podmienky, ktoré budú schválené na jeseň 2012
Počet účastníkov : max 16
- II.DL 3 skupiny ( Ba + ZsFZ, SsFZ, VsFZ )
starší dorast, mladší dorast, súťaže riadi RFZ
- Postupy a zostupy
Posledné družstvo z celoslovenskej U19 hraje baráž s víťazom II.LSD v príslušnom regióne do ktorého patrí. Víťazi z ostatných dvoch regiónov hrajú baráž medzi sebou. Víťazi týchto dvoch barážových stretnutí zohrajú medzi sebou baráž o postupujúceho do U19.
Podmienkou účasti v baráži je splnenie licenčných podmienok pre postup do U19, U17, U16
- Nižšie dorastenecké súťaže riadia RFZ, ObFZ
 
ŽIACKE SÚŤAŽE
 
I. LSŽ a I.LMŽ riadi SFZ – ( Ba + ZsFZ+SsFZ, VsFZ ) hrajú kluby, ktoré hrajú U19,U17,U16 a kluby Grassrots, všetky ostatné
 
Prvé dve družstvá každej skupiny hrajú systémom každý s každým o titul majster Slovenska U15
Nižšie súťaže riadi RFZ, ObFZ
 
Dotácie
Kategória UTM 14 cca 34.000 Eur
Grassroots 20 (všetky kluby mimo ÚTM hrajúce I.LŽ ) cca 6.000 Eur
 
- schválené zmeny a doplnenie Smernice SFZ ku vzdelávaniu trénerov
- schválené interné smernice SFZ (sprevádzajúce osoby, používanie loga, príjmanie osôb do pracovného pomeru)
- schválené termínované listiny SFZ na sezónu 2012-13
- schválená prihláška do Slovenského pohára
- turnaj ženy UEFA U17 september 2012 sa uskutoční v stredoregióne
 

 

Richard Havrilla

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/