SPORTOVO TECHNICKA KOMISIA VsFZ INFORMUJE

02.06.2012 10:08

 

ÚRADNÁ SPRÁVA ŠTK VSFZ

Pre: FK Východoslovenských súťaží

Oblastné FZ Vsl. regiónu Košice, 1. 6. 2012

Vec:

Rozhodnutie – oznámenie

1. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4. 7. 2012 /streda/ o 16,30 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu mesta

Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice električkou č.6. Programom aktívu je

vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2012/2013.

2. Na webovej stránka VsFZ je umiestnená Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú

zaslať na ŠTK VsFZ do 20. 6. 2012. Štartovné bude vyplácané podľa pravidiel v tomto SR, termíny budú

oznámené na Aktíve ŠTK. Družstvá MR dospelých sú povinní uviesť do prihlášky meno a kontakt klubového manažéra.

V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ.

Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých

disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka do jeho skončenia.

V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

3. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať

v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude

družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

4. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - počet družstiev v súťažiach, nadväznosť

možnosti predzápasov dospelí – dorast, dátum došlej prihlášky. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl:

- súťaže so 16 účastníkmi – začiatok dňa 29.7.2012

- jarná časť – 17.3.2013, ukončenie 16.6.2013

- súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 5.8.2012 a ďalej víkendy.

- jarná časť - 31.3.2013 a ukončenie 16.6.2013

- mládežnícke súťaže s 12 účastníkmi začínajú dňom 12.8.2012 a s 10 účastníkmi 19.8.2012

Termínová listina je uvedená na webovej stránke VsFZ.

Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pri

čom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov.

V kategórií U13 hráči narodení po 1.1.2000, u kategórie U12 hráči narodení po 1.1.2001.

V kategórií U11 štartujú hráči nar. po 1.1.2002, u U10 hráči nar. po 1.1.2003 a u U9 hráči nar. po

1.1.2004.

ťaž U12 a U13 je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina Východ v súť. roč. 2012-20123.

ťaže prípraviek budú sú organizované turnajovým spôsobom.

Dôležité upozornenie:

 

 

žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do

Rozpisu. Tak isto Vás žiadame o zodpovedné nahlasovanie údajov do adresára na 2. strane prihlášky ako aj čísla účtov z dôvodov písomného styku s FK ako aj spätných úhrad od futbalového zväzu.

Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie

postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame

nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného podľa pokynov zo schválenia Radou VsFZ.

Róbert Tóth Ing. Štefan Olšavský

Tajomník ŠTK Ing. Richard Havrilla predseda ŠTK

predseda VsFZ

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/