ROZHOVOR S NOVÝM PREDSEDOM OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, p. Karolom MARCINKOM

28.07.2011 08:31

Pán Marcinko v úvode zhodnotil jeho sedemnásťročné pôsobenie v štruktúrach telovýchovnej jednoty TJ Slovan Imuna Šarišské Michaľany. V bývalom klube TJ Slovan Imuna Šarišské Michaľany pracoval v rokoch 1981-1998, z toho v rokoch 1983-88 ako predseda Telovýchovnej jednoty, ktorá vtedy okrem futbalového oddielu združovala aj ďalšie: stolnotenisový, nohejbalový , šachový , oddiel základnej rekreačnej telovýchovy a turistiky.

Z vyjadrenia pána predsedu Karola Marcinka ďalej vyberám: "V roku 1988 prevzal funkciu telovýchovnej jednoty pán Blažej Baran , ja som pokračoval ďalej už ako predseda futbalového oddielu, alebo jeho tajomník. V roku 1998 bola činnosť TJ ukončená, odstúpil celý výbor a nastúpilo nové vedenie na čele s pánom Miroslavom Kaščákom, avšak v roku 2000 dochádza ku kríze, ktorá vyústila do toho, že TJ Slovan Imuna Šarišské Michaľany ako klub prestala existovať a na jej troskách vznikol Obecná športový klub Šarišské Michaľany. Na jeho čele stál vtedy pán Vincent Tumidalský, funkciu sa podujal vykonávať iba jeden rok, neskôr mal následníka p. Ondíka, tiež v ňom pracoval p. Švec a v poslednom období od roku 2006, p.Dugas.

Neskôr došlo v samotnom OŠK k deleniu, keď vznikol ako samostatný subjekt futbalový oddiel ako OŠFK a stolnotenisový oddiel OŠSTK. Futbalový klub OŠFK vznikol v roku 2006 od jeho začiatku ho viedol p. Dugas, spolu s tajomníkom p. Chomom. Obaja však pracujú dlhodobo v zahraničí, takže fungovanie klubu bolo nie vždy stopercentné, vzhľadom k ich dlhodobej neprítomnosti. Preto na základe odporúčania tkzv. "prípravného výboru" som sa do čela futbalového oddielu postavil ja. Súhlasné stanovisko k tomu zaujala tiež obec, ako aj hlavný sponzor, takže toto rozhodlo, v mojom rozhodovaní, že na istý čas túto funkciu zoberiem."

V ďalej časti rozhovoru sa pán Marcinko vyjadril k cieľom OŠFK v nasledujúcej sezóne."Náš futbalový klub, nemôžeme mať iný cieľ, čo sa týka konkrétne seniorov nič iné ako" POSTUP", k tomu nás zaväzujú naše dlhodobé tradície a pozície, ktoré sme v tomto regióne, v tomto druhu športu zastávali.

Nemôžeme si klásť ciele, že budeme bojovať niekde v strede tabuľky. Celá naša fanúšikovská obec, hlavný sponzor , ale ja kvalita kádru, ktorý sa tu formuje, velí jednoznačne aby sme bojovali o špicu tabuľky a o postup. No samozrejme my vieme, že rovnaké ciele a zámery majú aj naši súperi. Nikto nejde do súťaže s tým, vrátane nováčikov, len aby sa zachránil. Býva dobrým zvykom, že pred začiatkom súťaže minimálne sedem, osem mužstiev deklaruje, že chce postúpiť. Samozrejme závisí to od vyžrebovania, pretože keď niekto začína dva zápasy doma a podarí sa mu vyhrať zápas vonku, tak ma po troch kolách deväť bodov a je to už ašpirant na postup. My začíname dvomi zápasmi vonku, bude to nesmierne ťažké, ale mužstvo, ktoré chce postúpiť nemôže prehrávať zápasy s nováčikmi súťaže, nemôže prehrávať zápasy s celkami priemernými a to ani u nich. Viem že, futbalisti nie sú žiadne roboty, môžu zápas aj prehrať, lebo nepredpokladám, že celú súťaž odohráme bez porážky je to takmer vylúčené, čiže niekde prehráme , ale keď sa tak stane, tak ja musím vidieť, že všetci hráči urobili maximum preto, aby sa to nestalo.

Momentálny stav v klube hodnotil takto: "Ako svoju prvoradú úlohu vidím konsolidovať stav, ktorý tu je, lebo tento súčasný môžeme nazvať ako určitý ústup z pozícií, ktoré náš futbal vždy v tomto regióne zastával a preto sme povinní túto určitú stagnáciu a pokles zastaviť. Moje úsilie bude smerovať k tomu, aby tento klub začal fungovať normálne, "aby sme ho nezačali budovať do od strechy". Nemôžeme chcieť vytvárať mužstvo na čisto profesionálnej, alebo poloprofesionálnej báze bez toho , aby k tomu boli vytvorené patričné podmienky napríklad ohľadom šatní, nemáme hospodára, permanentne vypadáva práčka, nemá nám kto kosiť ihrisko, musíme zháňať kvantá pitnej vody, lebo tu pitná voda nie je a potrebujeme zabezpečiť pitný režim, pre seniorov, dorast, žiakov, hostí, rozhodcov atď. Čiže musíme najprv vyriešiť triviálne veci a potom sa môžeme zaoberať vecami ďalšími. Všetko to však musíme robiť za pochodu, pretože ak by sme zanedbali želanie našich fanúšikov a želanie aj nás samých, mohlo by sa naše želanie minúť účinku. Preto musíme nielen tvoriť paralelne dobré mužstvo, ktoré je zárukou postupu, ale venovať sa veciam, ktoré boli trošku, nepoviem že zanedbané, ale málo ošetrené. Keď budú fungovať veci základné, tak budú fungovať aj veci metafyzické.

K fungovaniu klubu spomenul predseda klubu: "Nevyčítam môjmu predchodcovi nič , ale človek nemôže robiť sám, musí sa obklopiť tímom ľudí. Kým to fungovalo na princípe, že tí ľudia, ktorí fungovali vo futbale , sa predháňali v tom kto z nich tomu predsedovi zavesí viac na krk a to samozrejme jednoducho a neúprostne muselo vyústiť do kolapsu. Predseda je na to, aby úlohy rozdeľoval a nie prijímal úlohy od ostatných, dosť ľudí si toto v klube plietlo . Predseda ma mať tím ľudí, ktorí o sebe vedia a majú svoje povinnosti, ktoré bezodkladne plnia a nemusia byť predsedom sústavne kontrolovaní, aby nedochádzalo napríklad ku kolíziam v začiatkoch prípravných zápasov, pri ukončení termínu hosťovania, skončení platnosti registračného preukazu a iných banálnych veciach, tak to jednoducho ďalej fungovať nemôže. Pokiaľ nebudeme mať poriadok v maličkostiach, neočakávajme , že sa nám bude dariť aj vo veľkých veciach.

Na maličkostiach stroskotá aj najväčší génius - "Murphyho zákony". 

Keby sme chceli analyzovať príčiny úpadku, alebo stagnácie, tak na príčine je desať až pätnásť vecí. Každá z nich sama o sebe by michaliansky futbal naspäť nehodila, ale v súčinnosti v pôsobení týchto pätnástich maličkých faktorov sa zmení na jeden veľký problém, ktorý môže vyústiť do toho, že povedzme nepostúpime. Môžeme si povedať dajme tomu, mali sme najlepší káder, ale to je len 10-15 percent úspechu a nie je to záruka aj toho, že naozaj toto mužstvo aj postúpi.

Pán Marcinko spomenul zaujímavú situáciu: "Raz mi tréner B mužstva Tatrana Prešov p. Mihalčin, po zostupe zo súťaže a následnom opätovnom postupe povedal:  Nie preto sme postúpili, že sme mali o triedu lepšie mužstvo ako súperi, ale mali sme mužstvo o dve triedy lepšie". Preto o triedu lepšie mužstvo samo o sebe postup nezaručuje, skonštatoval.

Financie: K financiám povedal pán Marcinko: "Finančné prostriedky, ktoré nám poskytuje Obecný úrad nepostačujú na chod klubu, ani na 5O percent našej činnosti, lebo to nie je iba vyplatenie rozhodcov, treba uhradiť vstupný poplatok do súťaží, prídu žlté , červené karty, odvolacie konania, poplatky za prestupy hráčov, treba kupovať dresy, vápno, treba zabezpečiť pitný režim, čiže to je celý komplex problémov...

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/