OBECNY URAD-FUTBALOVY KLUB- INFO

23.06.2012 00:16

Situácia okolo sauny v tribúne štadiona "Za Torysou": Existuje iba jeden záujemca o poskytovanie máserskych služieb, iné cenové ponuky od záujemcov o túto činnosť Obecný úrad neobdržal, takže ak dôjde k vzájomnému podpísaniu nájomnej zmluvy, mohol by náš areál byť čochvíľa aj centrom regenerácie širokej verejnosti.


Obecný rozpočet na kultúru a šport: Rozpočet obce na kultúru a šport  je už schvalený,  no zastupiteľstvo nerozdelilo peniaze na šport a kultúru , pretože to nechalo na dve komisie, kultútno-športovú a sociálnu. Komisie boli už dvakrát zvolané no neboli uznášania schopné, pre jediný  neprítomný hlas člena komisie (je potrebná nadpolovičná väčšina). Pričom klub dôchodcov má rozpočet na svoju činnosť schválený priamo v rozpočte obce, takže účasť členov sociálnej komisie nevyhnutná nebola. 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude 28. júna o 18.00 hod. v budove Obecného úradu, kde bol opätovne rozpočet  na kultúru a šport do programu zaradený.

Centrum voľného času v Sarišských Michaľanoch: má dôjsť k zmene zákonov ohľadom financovania centier voľného času, nakoľko v minulosti dochádzalo v nejasnostiach v prerozdeľovaní peňazí, takže situácie je otvorená, ale počíta sa so spoluprácou obec, škola, futbalový klub.

Situácia s grantami - Granty na výstavbu ihrísk a opravu strechy štadiona boli podané v termíne, zatiaľ žiadne stanovisko nebolo doručené, v najbližších dňoch by malo byť o nich rozhodnuté.

Michalanske kultúrno-športové leto v areály štadiona, začína zajtra o 20.00 hod., predpokladá sa aj uskutočnenie spoločnej akcie obecný úrad, futbalový klub s názvom Hurá na prázdniny 1.júla.

Obecný úrad má v pláne koncert v areály štadiona, hosťom by mal byť známy Mike Spirit, termím koncertu 18.august.

-attila-

 

 

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/