KLUBOVY MANAZER

30.06.2012 11:08

ObFZ Prešov upozorňuje futbalové kluby o povinnosti zaregistrovať klubového manažéra.

V prípade, že FK nebude mať prihláseného klubového manažéra, nebude môcť realizovať žiadne prestupy, hosťovania a registráciu hráčov (muži, dorast, žiaci) od 1.7.2012.

               Ján Letko- vedúci IT úseku ISSF

 

Od 1.7.2012 dochádza k týmto hlavným zmenám:

Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovania transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže

• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)

• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)

Zmena v spôsobe realizácie transferov

• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebné požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednavajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kurierom na klub do 48 hodin od expedicie. ODPORUČAME si preukazy objednavať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberani dobierky kurierom.

Plastový Registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)

Zároveň sa pre matričné účely schvaľujú nové elektronické tlačivá (vyplniteľné formuláre).

Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov najdete na www

stranke https://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného a aktívneho klubového ISSF manažera, nech bezodkladne vykonajú registráciu Kluboveho ISSF manažera.

-prevzaté z ObFZ Prešov-

-attila-

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/