ELEKTRONICKÝ TRANSFER

23.07.2013 19:06

 

Letná futbalová prestávka vytvára priestor aj pre prestupy a hosťovania hráčov. V tomto časovom období sa prestupuje denne. Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania sa prijímajú od 1.7 do 30.9.

Matrika VsFZ

Od klubov v regionálnych súťažiach, ktoré majú matričnú príslušnosť k VsFZ, Fintice, Chmiňany, Kendice, Lipany (SFZ), Ľubotice, Malý Šariš, Pušovce, Sabinov, Šarišské Dravce, Šarišské MIchaľany, Uzovce, Veľký Šariš, Záhradné, Župčany  sa od 1.7.2013, prijímajú výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča (prestup, opakovaný prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

Papierové žiadosti sú akceptované len pri zahraničných transferoch (matrika SFZ) a tam, kde nie je aktívny klubový manažér, t.j. neaktívne kluby. Matrika VsFZ odporúča všetkým klubom, ktorých sa to týka, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike SFZ , RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšia. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná (u hráča mladšieho ako 18 rokov  sa registruje jeho  zákonný zástupca) - nutná je osobná emailová adresa.

Ostatné kluby v pôsobnosti ObFZ Prešov majú ešte stále možnosť žiadať o transfer okrem elektronickej žiadosti aj formou papierovou.


Postup pri registrácii hráča, alebo zákonného zástupcu hráča do 18 rokov:

K elektronickému transferu hráča je nutné splniť tri základné podmienky:

Klub, ktorý žiada o transfer, musí mať aktívneho minimálne jedného klubového ISSF manažéra.

Hráč, ktorý je predmetom elektronického transferu musí mať aktívny účet v ISSF systéme.

Materský klub hráča musí mať aktívneho minimálne jedného klubového ISSF manažéra.

Klub (aj materský, aj ten čo žiada o transfer) si môže zaregistrovať klubového ISSF manažéra pomocou registračného formuláru Registračný formulár Klubový ISSF Manažér pokiaľ tak ešte neurobil.

Hráč si môže osobne aktivovať svoje osobné konto na ktorejkoľvek matrike regionálneho (RFZ) alebo oblastného (ObFZ) zväzu. Hráči do 18 rokov jedine v sprievode zákonného zástupcu.

Pri registrácii je nutné sa preukázať platným občianskym preukazom, alebo pasom s fotografiou kvôli jednoznačnej identifikácii osoby a uviesť matrikárovi svoju osobnú e-mailovú adresu. Pri maloletých hráčoch sa do systému uvádza e-mailová adresa zákonného zástupcu. E-mailová adresa slúži výhradne na zasielanie notifikácií, interných oznamov SFZ a zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do ISSF.

Matrikár zaregistruje zadanú e-mailovú adresu do ISSF, prevedie akt registrácie osobného účtu hráča a následne vytlačí Protokol, ktorý matrikár aj hráč popodpisujú určeným spôsobom. Matrikár si ponechá kontrolný ústrižok prestrihnutý vodorovne stredom EAN kódu a vrchnú časť protokolu s prihlasovacími údajmi odovzdá hráčovi. Kontolný ústrižok matrikár archivuje pre prípad konfrontácie.

Osoba sa stáva v systéme ISSF aktívnou až po prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla, vydanie prihlasovacieho mena a hesla je len formálny akt registrácie základných údajov.

Upozornenie, staré heslo pri povinnej zmene hesla je to, s ktorým sa osoba prvýkrát prihlásila, nové heslo sa zadáva dvakrát (kvôli kontrole preklepu) a musí povinne obsahovať minimálne osem znakov, minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jedno číslo.

-attila-

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/