DOTÁCIE NA MLÁDEŽ

23.11.2012 00:04

Bude dotácia mládežníckeho športu slúžiť naozaj deťom či funkcionárom klubov?

Pripravovaný materiál bol predmetom diskusie na mestskej rade a po doplnení pripomienok by sa ním mali zaoberať poslanci mestského zastupiteľstva na riadnom zasadnutí 5. decembra.Komu, koľko a za akých podmienok. Tak znejú momentálne najdiskutovanejšie otázky týkajúce sa podpory mládežníckeho športu v našom meste. Prípravy pravidiel, na základe ktorých by sa mali od budúceho roka z mestskej kasy rozdeľovať finančné dotácie na podporu mládežníckeho športu, sú v plnom prúde. Podľa predloženého návrhu na podporu športujúcich detí a mládeže by malo smerovať ročne jedno percento celkového rozpočtu mesta. Otázkou tiež ostáva, ktoré športy sa zvýhodnia. Bude nosnými hádzaná, futbal a hokej? 

Príde po zlyhaniach podpora?

 

O dotáciach pre športové aktivity detí  a mládeže sa v kuloároch hovorí už dlhšie. Mnohí sú presvedčení, že je už najvyšší čas, aby mesto podporilo mládež. „Povedzme si pravdu od roku 1990, odkedy samospráva Prešov existuje, nejaká výraznejšia podpora detí,  mládeže a telovýchovných aktivít bola mizerná,“ vyjadril svoj názor  poslanec mestského zastupiteľstva Milana Laca (Smer-SD). „V minulosti existoval mestský fond podpory športu, ktorý mal financie z prebytkov mestského hospodárenia. Prideľovali sa, samozrejme, symbolické koruny. Bolo už aj množstvo návrhov ako prideľovať dotácie, ale pretože neboli peniaze, pravidlá končili v zásuvke. Zdá sa, že teraz by sa nám mohlo podariť nájsť zhodu v poslaneckom zbore, aby sa na to vyčlenila konkrétna suma,“ uviedol Milan Laca. Prešov ako jedno z najväčších miest s bohatou športovou tradíciou dáva do mládežníckeho športu málo a prideľovanie peňazí nie je koncepčné. „Deťom treba dať možnosti, ale bez peňazí to jednoducho nejde. Najdôležitejšie je určiť pravidlá,“ dodal poslanec.

Peniaze na výstroj a výlety nie na odmeny

 V navrhovanom materiáli sa píše o jednom percente z celkového rozpočtu  mesta, ktorým by mal byť mládežnícky šport dotovaný. Podľa poslanca Richarda Drutarovksého (KDH, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd) sa v prvom rade musí zabrániť korupcii a ziskuchtivým vo vedeniach kluboch.  „Koncom augusta hrozilo v mestskom zastupiteľstvo to, že sa schvália peniaze pre jeden konkrétny športový klub. Bola okolo toho dusná atmosféra. Prišiel som preto s návrhom určitých pravidiel. Mnohí poslanci sú totiž v kluboch, ktoré žijú práve z mestských dotácií. Toto je potrebné upraviť,“ zhodnotil situáciu poslanec.

K prerozdeľovaniu peňazí sa vyjadril aj poslanec Ľudovít Malaga (nezávislý). „Mám poznámku k implementačnému procesu dotačných pravidiel do praxe. Dosť podstatné je, aby sa určilo, ktoré výdavky budú preplácané, či materiálne zabezpečenie, personálne zabezpečenie, zdravotnícke zabezpečenie, súťaže a podobne. Navrhol som, aby neboli zahrnuté odmeny trénerov, vedúcich družstiev či fyzioterapeutov a takisto odmeny rozhodcov. Toto je problém klubov. Peniaze majú byť určené cielene pre mládež na výstroj, ubytovanie a podobne... Sú to predsa  peniaze na podporu mládežníckeho športu,“ vysvetlil svoje pripomienky Ľudovít Malaga. Dodal tiež, že vidí ešte jeden problém, ktorý môže nastať. „Finančné prostriedky mesto Prešov nemá jednorazové, ale prichádzajú do pokladnice postupne. Takže, prostriedky kluby určite nebudú mať naraz, to bude potrebné zohľadniť pri zmluvách.“

 

Vyčlenia sa nosné športy

 

Predložený materiál obsahuje aj model financovania, kritériá na podporu mládežníckeho športu, proces implementácie dotačných pravidiel do praxe a formulár na podanie žiadosti. Poslanec Ľudovít Malaga k materiálu doplnil, že podľa jeho názoru je potrebné vyčleniť,  ktoré budú nosné športy ako napríklad futbal, hokej či hádzaná. Na území mesta je registrovaných asi osemdesiat družstiev. Z vyčleneného objemu sa navrhuje 55 percent na nosné športy futbal, hokej, hádzaná. Potom 35 percent na ostatné športy, sedem percent na športové podujatia pre deti a mládež a tri percentá na podporu iných športových aktivít. „Osobne by som vyčlenil na nosné športy ešte viac ako päťdesiatpäť percent. Mohlo by sa stať, že si niekto zmyslí, že si urobím turnaj a požiadam o dotáciu od mesta,“ vysvetlil poslanec Ľudovít Malaga (nezávislý).

Milan Laca si myslí, že preferovanie futbalu, hádzanej a hokeja je v poriadku. „Majú tradíciu aj výkony. Ostatné menšie športy, kolektívne či individuálne, by boli v inej kategórii, v tretej skupine by boli jednorazové podujatia,“ doplnil. Otázkou je, akú šancu majú vznikajúce kluby. „Ak sa založí klub a po roku fungovania sa ukáže, že funguje, nasledujúci rok môže žiadať podporu z mesta.“

Podľa Richarda Drutarovského tieto kritériá budú pre niektoré kluby diskriminujúce. „Kde je seniorská zložka silná, tak tieto kluby sú zvýhodnené, môžu získať pri hodnotení viacej bodov. Máme v meste aj také kluby, ktoré postupne rastú, majú dobré výsledky, ale zatiaľ nesúťažia v kategórii dospelých,“ hovorí Drutarovský.

 

Rámček

Ako prerozdeliť percento rozpočtu?

 

Ak sa vyčlení jeden balík pre podporu športu,  mesto by to malo oznámiť, aby sa subjekty, ktoré majú záujem o dotáciu, prihlásili a dodali potrebné doklady. Tie budú posúdené a obodované podľa kritérií, ako sú úspechy, počet členov mládeže v klube. Určí sa, koľko bude stáť jeden bod a každý klub bude mať nárok na získanie takej sumy, ktorá zodpovedá počtu bodov, ktoré má. „Nesúhlasím s tým, že nie je možné vyhovieť všetkým športovým a telovýchovným  subjektom na území nášho mesta. Ja hovorím, že dotácie  sa nerozdeľujú, aby sa uspokojili funkcionári klubov, ale aby sa vytvorili  športové príležitosti pre čo najviac mládeže. Radšej podporím klub, ktorý vytvorí priestor pre stopäťdesiat detí, ako za tú istú sumu klub, ktorý bude mať len desať detí. Navrhol som aj to, aby sa zohľadnilo, akým spôsobom klub získava peniaze aj z iných zfrojov nielen z mesta,  tak by mal byť svojím spôsobom zvýhodnený,“ uzavrel Richard Drutarovský. 

zdroj: prešovský večerník

Michaela Schifferová

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/