DOLEZITE Z URADNYCH SPRAV

06.07.2012 16:22

Od 1.7.2012 dochádza k týmto hlavným zmenám:

Zmena matricnej prislusnosti a zmena v realizovani transferov:

Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:

• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže

• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)

• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)

Zmena v spôsobe realizácie transferov

• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.

Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak - dorastenec, je potrebne požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa nevydávajú na Zvazoch, ale sa objednavaju cez Matriky Zvazov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa, nutne schvalenie objednavky matrikárom). Plastové preukazy sa vyrabaju a expeduju denne a su dorucovane kurierom na klub do 48 hodin od expedicie. ODPORUCAME si preukazy objednavat vopred a po viac kusov (kvoli postovnemu za dobierku). Cena jedneho preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je 3,42 Eur s DPH. Plati sa pri preberani dobierky kurierom.

Plastovy Registracny preukaz neobsahuje klubovu prislusnost, jeho platnost je 5 rokov a pri transfere hraca sa nikam neposiela (nevyraba sa novy)

Zaroven sa pre matricne ucely schvaluju nove elektronicke tlaciva (vyplnitelne formulare).

Aktualne znenie noriem, predpisov ako aj novych formularov najdete na www stranke https://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/