AKTIV ObFZ PRESOV-9.6.2012

11.07.2012 15:27

Za účasti zástupcov klubov regionu prešovsko-sabinovsko, ako aj vedenia Oblastného futbalového zväzu Prešov sa v zasadačke bývalého ONV uskutočnil aktív ObFZ Prešov. V úvode všetkých privítal predseda ObFZ Prešov Jozej Kríš, ktorý zhodnotil komplexne uplynulú sezonu 2011/12, v závere svojho vystúpenia podakoval všetkým a oznámil svoju abdikáciu na funkciu predsedu ObFZ Prešov. Predseda STK Ján Celovský vyhodnotil uplynulý ročník a potvrdil postupujúciich aj vypadávajúcich v pôsobnosti ObFZ Prešov.

na ľavo pohár pre žiakov, v strede pohár pre seniorv, na pravo pohár FAIR PLAY pre Ražňany

 

             

Ako zástupca víťaza 1.triedy ObFZ Prešov seniorov aj žiakov som z rúk predsedu ObFZ Prešov Jozefa Kríža prevzal poháre za víťazstvo v súťažiach, diplomy a šek na 166€  za víťazstvo seniorov.

 

Športovo technická komisia ObFZ Prešov vyhodnotila súťaž FAIR - PLAY . Vyhrali družstvá, ktoré nazbierali najmenej trestných bodov.

V súťažiach dospelých prvenstvo získali : I. trieda - FC Ražňany, II.trieda - TJ Družstevník Jakubovany, III. trieda - FK Požiarnik Medzany, medzi dorastencami dominoval kolektív TJ Šľachtiteľ Malý Šariš a v kategórii žiakov patrí prvenstvo FK Safi Prešov.

Finančná odmena v kategórii dospelých predstavuje 50 Eur, u dorastencov 33 Eur a u žiakov 27 Eur.

 

Predseda Matričnej komisie Ján Zápotoka vysvetlil základné pravidlá nového prestupového poriadku. Sekretár zväzu Martin Klovanič oboznámil prítomných s pridelenými žrebovacími číslami pre ročník 2012/13.

VYZREBOVANIE  2012/13- COR 

Predseda medialnej komisie Ján Fenčák, oboznámil prítomných so stavom príprav novej webstránky zväzu.

Zástupcovia klubov odhlasovali, že kluby budú jednorázovou čiastkou podľa súťaží 1.trieda 3€, 2.trieda 2€, 3.trieda 1€, prispievať na chod novej web stránky, konečné rozhodnutie padne dnes na Rade ObFZ. Kluby odhlasovali aj dôležitú skutočnosť, že v ročníku 2013/14 bude v 1.triede ObFZ Prešov účinkovať už iba 14 mužstiev, namiesto doterajších 16-tich. Z druhej triedy bude postupovať do prvej triedy iba jedno mužstvo. Padla aj pripomienka na kategorizáciu delegátov, prípadne na ich celkové zrušenie a kluby boli upozornené na základe nových pravidiel pri uzatváraní dohôd na zvýšené náklady na úhrady do COR. Veľa pripomienok padlo ohľadom nového elektronického systému ISSF, aj ohľadom nového transférového prestupového poriadku.

Na záver aktívu sa všetkým prítomým podakoval predseda ObFZ Jozef Kríž a v družnej debate sme sa rozišli...

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/