SLOVENSKÝ POHÁR V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH

29.06.2014 10:59
Prvýkrát od vzniku futbalového  klubu v roku 1949 štartovalo mužstvo dospelých, vtedajší účastník Krajských majstrovstiev v  Slovenskom pohári (SLOVNAFT CUP) v roku 1980. Na domácom ihrisku sme privítali druholigový Trebišov a po remíze 0:0 v riadnom hracom čase nasledovali strely zo značky pokutového kopu, prehrali sme 3:4.
Napriek už stanovenému reglementu ako víťaz VI.ligy šarišskej bolo naše mužstvo dospelých pod poradovým číslom 13 zaradené medzi 182 účastníkov 1.kola Slovenského pohára 2014/15. Po porade s vedením VsFZ Košice druhú prihlášku do Slovenského pohára už nezasielame, čiže nebudeme účastníkom Slovenského pohára 2014/15.
Našim súperom nebude v sobotu 26.júla, alebo nedeľu 27.júla na domácej pôde nikto.
Slovenský pohár dospelých (Slovnaft Cup):
Slovnaft Cup riadi Športovo - technická komisia SFZ a hrá sa so zapojením družstiev súčasných IV. a V. líg regionálnych zväzov.
 
Podklad do ROZPISU REPUBLIKOVÝCH SÚŤAŽÍ
V súťažnom ročníku 2014/2015 sa odohrá 46. ročník Slovenského pohára vo futbale v kategóriidospelých. Pokiaľ nestanovuje tento Rozpis inak, platia pre pohárové stretnutia ustanovenia SP aostatných nariadení riadiaceho orgánu (ŠTK). FK štartujú v SlP na vlastné náklady.
Právo účasti v SlP má len jedno družstvo klubu (B družstvá neštartujú).
FK potvrdzujú svoju účasť v SlP podaním záväznej prihlášky, ktorej znenie schvaľuje ŠTK SFZ.
Hráč, ktorý počas rozohraného ročníka SlP prestúpil do iného klubu, môže za nový klub štartovať v jeho ďalšom priebehu. Štart hráča/ov v novom klube je však vylúčený v prípade, že už odohral/istretnutie/ia rovnakého stupňa (kola) SlP za iný klub. V takomto prípade môže/u hráč/i nastúpiť ažv ďalších kolách SlP.
Stretnutia SlP (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. Po 90 min.nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.
46. ročníka SlP sa zúčastnia tieto FK:
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015,
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.
ŠTK SFZ vyžrebuje na raz úvodné 3 kolá SlP a po ich odohraní naraz všetky zvyšné kolá súťaže.
Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia. V 1. až 4. kole SlP platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 1 súťaže, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže. V osemfinále a štvrťfinále SlP platí pravidlo, že v prípade vzájomného stretnutia medzi FK s rozdielom 2 súťaží, odohrá sa stretnutie na ihrisku FK z nižšej súťaže.
1. kolo SlP sa hrá jednokolovo 26.-27.7.2014 a zúčastnia sa ho:
• FK III.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015,
• FK IV.L príslušných RFZ, ročník 2014/2015.
1. kolo SlP sa hrá regionálne a riadia ho príslušné ŠTK RFZ v súčinnosti s ŠTK SFZ.
2. kolo SlP sa hrá jednokolovo 12.-13.8.2014 a zúčastnia sa ho:
• víťazi 1. kola SlP,
• FK FL, ročník 2014/2015,
• FK II.LZ/V, ročník 2014/2015.
V 2. kole SlP, ktoré riadi ŠTK SFZ v súčinnosti s príslušnými ŠTK RFZ, platí územné rozdelenie
východ – západ, avšak s výnimkou FK FL. FK FL a II.LZ/V budú nasadené.
3. kolo SlP sa hrá jednokolovo 9.-10.9.2014 a zúčastní sa ho 64 FK - víťazov 2. kola SlP.
Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK FL, ktoré budú nasadené.
4. kolo SlP sa hrá jednokolovo 14.-15.10.2014 a zúčastní sa ho 32 FK - víťazov 3. kola SlP.
Neplatí územné rozdelenie východ – západ. FK FL budú nasadené.
5. kolo SlP sa hrá jednokolovo 11.-12.11.2014 a zúčastní sa ho 16 FK - víťazov 4. kola SlP.
Hrá sa bez územného rozdelenia a nasadenia FK.
Štvrťfinále SlP sa hrá jednokolovo 17.-18.3. 2015 a zúčastní sa ho 8 FK - víťazov 5. kola SlP.
Semifinále SlP sa hrá dvojkolovo - 1. semifinále 7.-8.4.2015, 2. semifinále 21.-22.4.2015 (odvety) a zúčastnia sa ho 4 FK - víťazi štvrťfinále SlP. Prvý vyžrebovaný FK má výhodu domáceho prostredia v prvom stretnutí semifinále SlP. 2 FK - víťazi semifinále SlP postupujú do finále SlP.
2
O postupujúcom družstve v stretnutiach semifinále SlP rozhoduje:
1. vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí;
2. lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí;
3. vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera;
4. kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu (nepredlžuje sa).
Finále SlP (termín 1.5.2015) sa hrá jednokolovo.
Organizátorom finálového stretnutia je SFZ. Dejisko finálového stretnutia SlP vyberie spomedzi oficiálnych kandidatúr futbalových klubov VV SFZ do 31.12.2013.
Podmienky týkajúce sa bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré by mal spĺňať štadión futbalového klubu ako dejisko finálového stretnutia SlP stanovuje VV SFZ. FK, ktorého štadión je dejiskom finálového stretnutia SlP je povinný zabezpečiť SFZ ako organizátorovi maximálnu súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečení hladkého a bezpečného priebehu finálového stretnutia SlP.
Organizátor stretnutia zabezpečí pre oboch finalistov: 60 ks voľných vstupeniek, 15 ks vstupeniek V.I.P. Počet voľných vstupeniek a vstupeniek V.I.P. môže byť organizátorom stretnutia z titulu kapacity priestorov upravený.
ŠTK zároveň vydáva rozhodnutie, na základe ktorého majú obaja finalisti zákaz odohrania prípravného stretnutia na ihrisku, ktoré bude určené pre finálové stretnutie, a to 1 mesiac pred jeho konaním (toto ustanovenie sa nevzťahuje na odohranie majstrovského, resp. pohárového stretnutia
jedným z účastníkov finále SlP).
Domáci FK finálového stretnutia sa vyžrebuje na zasadnutí ŠTK.
Pred finálovým stretnutím majú jeho účastníci právo absolvovať tréningovú jednotku v dĺžke 60
minút deň pred jeho konaním a to v čase, v ktorom sa stretnutie uskutoční. V prípade nepriaznivého
počasia však môžu určení členovia organizačného výboru rozhodnúť o tom, že sa tréning
neuskutoční, čo sú družstvá povinné rešpektovať a tréning absolvovať na náhradnej hracej ploche,
ktorú je usporiadajúci klub povinný zabezpečiť v areáli štadióna, resp. v jeho bezprostrednej
blízkosti.
Ak finále SlP skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, stretnutie sa predlžuje o 2 x 15 minút, po
5 min. prestávke. Ak sa ani v predĺženom hracom čase (hrá sa celé predĺženie) nerozhodne, tak o víťazovi SlP rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle Pravidiel futbalu.
Víťaz SlP získava titul „Víťaz Slovenského pohára“ a stáva sa držiteľom putovného pohára. Okrem toho získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. Víťaz SlP má právo reprezentovať SR v Európskej lige UEFA 2015/2016.
Porazený finalista získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu.
Okrem víťaza a finalistu SlP, bude v jeho 46. ročníku vyhlásený aj najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach riadených RFZ, ktorý získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu. O najúspešnejšom FK rozhodnú nasledujúce kritériá :
- postup FK do najvyššieho kola súťaže;
- gólový rozdiel zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu stretnutí, počnúc 2.
kolom SlP);
- vyšší počet strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí (v prípade rozdielneho počtu
stretnutí, počnúc 2. kolom SlP);
- ak sú tieto kritériá rovnaké, zohrajú družstvá vzájomné stretnutie na neutrálnom ihrisku alebo si rozdelia vypísanú finančnú odmenu, na základe rozhodnutia ŠTK.
Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade, že najúspešnejší FK, pôsobiaci v súťažiach RFZ, sa zároveň prebojuje do semifinále SlP.
Výšku odmien pre umiestnené FK schvaľuje VV SFZ pred začiatkom súťaže. Všetky umiestnené FK vystavia na SFZ faktúry (bez DPH) vo výške schválenej odmeny.
Účastníci finálového stretnutia SlP obdržia medaily – po 40 kusov.
 

Hrací model Slovnaft Cupu 2014:

Každoročnými účastníkmi pohárovej súťaže boli kluby troch najvyšších republikových súťaží a víťazi regionálnych pohárových súťaží. V novej sezóne to ale bude inak. Slovenský futbalový zväz (SFZ) spoločne s titulárnym partnerom súťaže - spoločnosťou Slovnaft - pristúpi k zvýšeniu počtu účastníkov pohárovej súťaže pristúpením klubov z regionálnych súťaží a tým sa zvýši aj počet hracích kôl.

Podľa nového hracieho modelu sa Slovenského pohára 2014/2015 zúčastní dvanásť klubov z Fortuna ligy, dvadsať mužstiev z druhej najvyššej súťaže, 62 tímov z tretej ligy (BFZ: 16, ZsFZ: 18, SsFZ: 15, VsFZ: 13) a 120 klubov zo štvrtej ligy (BFZ: 28, ZsFZ: 29, SsFZ: 31, VsFZ: 32). Za jeden futbalový klub môže štartovať iba jedno družstvo, čo znamená, že v pohárovej súťaži sa neobjavia B-mužstvá. Spolu by malo teda zasiahnuť do ročníka 2014/2015 až 214 účastníkov.

Nasadenia a účasť v jednotlivých kolách:
1. kolo: Právo hrať má 182 družstiev tretej a štvrtej ligy. Z nich do druhého kola postupuje 96 (podľa počtu prihlásených, niektoré družstvá majú voľný žreb).
2. kolo: Hrá 96 družstiev postupujúcich z prvého kola plus 32 družstiev Fortuna ligy a druhej ligy. Do tretieho kola postupuje 64 víťazov. Platí územné rozdelenie východ - západ, avšak s výnimkou klubov Fortuna ligy. Mužstvá z Fortuna ligy a druhej ligy budú nasadené.
3. kolo: Hrá 64 postupujúcich družstiev z druhého kola. Do štvrtého kola postupuje 32 víťazov. Platí územné rozdelenie východ - západ, avšak s výnimkou klubov Fortuna ligy, ktoré budú nasadené.
4. kolo: Hrá 32 postupujúcich družstiev z tretieho kola. Do piateho kola postupuje šestnásť víťazov. Účastníci z Fortuna ligy budú nasadení. Neplatí už územné rozdelenie východ - západ.
5. kolo (osemfinále): Hrá šestnásť postupujúcich zo štvrtého kola. Do štvrťfinále postupuje osem víťazov. Žrebuje sa voľne, bez teritoriálneho rozdelenia a nasadenia. Žrebujú sa naraz všetky zvyšné kolá súťaže.
6. kolo (štvrťfinále): Hrajú ôsmi víťazi z piateho kola. Do semifinále postupujú štyria víťazi. Hrá sa na jedno stretnutie.
7. kolo (semifinále): Hrajú štyria víťazi zo štvrťfinále. Do finále postupujú dvaja víťazi. Hrá sa dvojkolovo na odvety.
8. kolo (finále): Stretnutie na štadióne schválenom VV SFZ.

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/