RIADNA KONFERENCIA OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

18.05.2014 07:56

V priestoroch klubovne Obecného športového futbalového klubu v Šarišských Michaľanoch sa v sobotu o 17 h, v zmysle stanov schválených MV SR, uskutočnila riadna konferencia futbalového klubu.

Konferencie sa zúčastnili,  predseda klubu, tajomník klubu, členovia výkonného výboru, hospodár klubu, hlavný kontrolór obce, členovia revíznej komisie, tréneri mužstva dospelých, dorastu, žiakov, vedúci mužstiev dospelých, dorastu, žiakov, hlavný usporiadateľ, usporiadatelia, rodičia a zástupcovia fanúšikovskej obce.

Konferencia prerokovala správu o činnosti za obdobie od mimoriadnej konferencie 7.3.2012 do 31.12.2013. Prehodnotila súčasnú situáciu v klube a predurčila ciele pre nasledujúce obdobie.

Dôležitou skutočnosťou pre fungovanie futbalového klubu, v ktorom je v mládežnických kategóriách dorastu a žiakov organizovaných viac ako 50 futbalistov, je finančné zabezpečenie riadneho chodu spojeného s tréningovým procesom a odohratím majstrovských a prípravných futbalových zápasov počas celého roka.

Požadovaný do maximálnych detailov spracovaný rozpočet pre mládežnícke družstvá pri absolútnej minimalizácii všetkých potrebných nákladov bol vyčíslený v čiastke 8 800 €. Ak toto sú minimálne potrebné náklady na chod žiackeho a dorasteneckého družstva ako máme fungovať s 3 520 €,  či na máme rozvíjať futbalovú činnosť  mládeže na dlh, alebo začneme súťaž a nedohráme ju ???

Prečo obec nenavýši celkový navrhovaný rozpočet dotácií pre žiadajúce občianske združenia, ktoré v obci vyvíjajú činnosť aby uspokojila minimálne základné potreby pre tieto občianske združenia podľa nimi predkladaných rozpočtov. Nejedná sa predsa o státisíce eur, no bez peňazí sa futbal v dnešnej dobe v roku 2014 v žiadnom prípade organizovať nedá, nebudem opakovať staré klišé ... čo bude potom mládež robiť ak nebude v obci ani ten futbal... Na margo v druhých obciach Obecné úrady na čele so starostami a starostkami a poslancami  futbal  všemožnými prostriedkami zachraňujú...

Prišiel sa niektorý z poslancov Obecného zastupiteľstva niekedy pozrieť na futbalový zápas, prípadne na tréning aby vedel ako reálne funguje futbalový klub, ved máme verejne oznámený začiatok všetkých zápasov aj tréningov. Môžu sa aj poslanci Obecného zastupiteľstva zapojiť do aktívneho fungovania v štruktúrach futbalového klubu, videli by ako v priebehu niekoľkých sekúnd zmizne dotácia vo výške 3 520 € po zaplatení, nutných poplatkov a faktúr. Dostali by reálnu víziu ako futbalový klub funguje a nežili by iba z dezinformácii večných kritikov, donášačov, pochlebovačov a "futbalových odborníkov". Viete vážení poslanci, koľko stojí jedno vycestovanie za súperom, koľko stojí jedno kosenie ihriska a milión ostatných záležitostí v spojení s činnosťou okolo starostlivosť o zdravý vývoj osobnosti mladého jednotlivca ??? Ak nie pozrite si rozpočet na rok 2014, lebo určite ste sa mu dostatočne nevenovali ak ste dokázali schvaliť pre mladých futbalistov takúto sumu, pritom v rozpočte sú uvedené oficiálne reálne údaje v najnižších možných cenových reláciách pre rok 2014.

Je Vám futbal  v našej obci na obtiaž?, ved staré známe kto nič nerobí, ten nič nepokazí je stále v móde...

V správe komisie pre šport, kultúru a mládež  zo dňa 5.4.2014 sú uvedené nasledovné skutočnosti:

Zoznam združení, ktoré žiadali o dotáciu :
Športovo - strelecký klub - požiadavka na dotáciu v sume 2 000 Eur - schválená 2 000 €
Jednota dôchodcov - požiadavka na dotáciu v sume 3 000 Eur - schválená 3 000 €
Stolno – tenisový klub - požiadavka na dotáciu v sume 2 500 Eur - schválená 2 000 €
Futbalový klub - požiadavka na dotáciu v sume 8 000 Eur - schválená 3 532 €
Grécko – katolícka cirkev - požiadavka na dotáciu v sume 5 000 Eur - schválená 1 500 €.
 
Fungovanie mládežníckého futbalu v obci za týchto schválených finančných podmienok nie je možné.
Jediným argumentom zníženia rozpočtu bola moja neúčasťna zasadnutí tejto komisie (pri mojej účasti na komisii v predchádzajúcom období nikdy táto komisia uznášania schopná nebola,  pred  komisiou na ktorej boli dotácie už konečne prerozdelené, bol predtým aj predseda klubu a aj vtedy nebola komisia uznášania schopná, nemáme s predsedom klubu nič iné na práci len každý piatok sedieť na komisii na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch a v napätí počas dvoch, alebo troch mesiacov každý piatok večer čakať kým sa nazbiera dostatočný počet členov komisie, aby uznášania schopná konečne bola.
Návrh rozpočtu bol spracovaný tak detailne, že aj nezainteresovanému laikovi by bolo úplne jasné, čo je v ňom uvedené, stačilo si ho prečítať. Pričom takto kvalitne, podrobne, priehladne spracovaný rozpočet od futbalového klubu si história Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch podľa slov očitých svedkov určite nepamätá. Tvrdenia, že bol predložený po termíne a podobne, sú absolútne ireleventná,  mám potvrdenie kedy som ho na Obecnom úrade osobne odovzdal a bolo to samozrejme v požadovanom termíne.
 
 
K bodu 3 : Prejednanie dotácií jednotlivým združeniam
Predsedníčka komisie predložila členom komisie doručené požiadavky na dotácie.
Vysvetlila, že na Obecnom zastupiteľstve bola schválená celková suma dotácií v sume 12 800 Eur, Z toho 5 % ostáva v rezerva , rezerva činí 768 Eur, takže na dotácie je určených 12 032 Eur.
(Pýtam sa prečo nebola schválená vyššia základná celková suma dotácií, to je taký problém ked počtom obyvateľov oveľa menšie obce majú dvakrát, trikrát aj viackrát vyšší rozpočet na futbal a je to v súlade so zákonom... tak potom podľa akých tabuliek, noriem, podľa akej vyhlášky, akého zákona vypočítavá  každoročne vedenie Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch celkovú základnú sumu dotácií pre občianske združenia??? Prečo je základná suma celkovej dotácie už roky vždy rovnaká ??? a špeciálne pre futbalový klub  je reálne každoročne stále nižšia, nepíše sa predsa rok 1950, ale je už rok 2014...
 
Šarišské Michaľany majú podľa posledného ščítania obyvateľov k 31.12.2011, 2 852 obyvateľov. Susedné Ražňany majú 1 494 obyvateľov, pritom rozpočet na futbal v tejto obci je vyšší, ako pre futbalový klub poskytuje náš Obecný úrad. Obec Bystré má 2 624 obyvateľov a vydeľuje pätkrát vyššíiu dotáciu miestnemu futbalovému klubu ako náš Obecný úrad.
Ako ma mládežnický futbal v Šarišských Michaľanoch fungovať s 3 500 € na rok? Nechceme ukracovať ani stolných tenistov, ani strelcov, ani dôchodcov ani cirkev, no je jednoznačne preukázatelne, že na základné fungovanie mládežníckeho futbalu v obci, chýba 5 300 € ročne. To na jeseň nemáme do futbalových súťaží  už náš dorast a žiakov prihlásiť ???. 
Schválené finančné prostriedky dotácie od obce nestačia ani  len na pokrytie nákladov na cestovné pre mládežnícke družstvá žiakov a dorastu počas jarnej a jesennej sezóny.
Viem, že väčšine poslancov obecného zastupiteľstva chýba základný vzťah k športu, no nesmie im v tomto konkrétnom prípade chýbať logika a zdravý úsudok. 
 
Z tohto rozdelenia dotácie vyplýva, že futbalovému klubu bol pridelený iba zbytok toho čo ešte z celkovej dotácie zostalo, smutné... Už nebudeme hrať  v tejto obci ani len futbal? Chcete mať na ihrisku parkúrovú skákanie, cvičisko pre psov, alebo iba prázdnu zarastenú ladom ležiacu plochu?
Opakujem pre reálne fungovanie mládeže za skromných štandardných podmienok je potrebných 8 800 € na rok. Dostali, či vlastne sme ešte ani nedostali  tých 3 532 € , je  dnes 18.5.2014 a pomaly už aj končí jarná časť súťažného ročníka.
Samozrejme nehovoriac o tom, že ani jeden z dobrovolníkov nie je Obecným úradom finančne odmeňovaný, pritom areál potrebuje hospodára, pravidelnú údržbu vonkajších priestorov futbalového areálu. Tribúna dokončená v roku 1975 je v niektorých častiach už v dezolátnom stave (strecha, šatňa dorastu, žiakov, hostí, sprchy...), nie je zabezpečené zavlažovanie trávnatej hracej plochy atd. atd... Okrem toho Obecný úrad vyžaduje odo mňa vedenie klubovej agendy, ako keby som bol jeho zamestancom s platom minimálne 500 € čistého mesačne.
 
Na konferencii vyšlo z úst najskúsenejších, ale už bývalých futbalových funkcionárov klubu, že predseda klubu nemôže robiť všetko sám a potrebuje poriadneho tajomníka, ktorý by mal  bývať v obci a pravidelne navštevovať starostu a poslancov a sústavne od nich žiadať peniaze. Pričom je logické, ak bola dotácia obecným zastupiteľstvom pre futbalový klub schválená, nie je potrebné sa nikomu o jej prevedenie na účet futbalového klubu  prosiť, ale jednoducho peniaze majú byť riadne a včas na účet  futbalového klubu zaslané.
Preto verím, že v najbližšej budúcnosti sa nájde dobrovoľník z obce, ktorému rád moju funkciu tajomníka klubu odovzdám a pomôžem mu v jeho začiatkoch aj pri orientácii v mojej súčasnej náplni práce, ktorá zahrňa najmenej 30 hodín práce týždenne pre Obecný športový futbalový klub v Šarišských Michaľanoch.
V prípade záujme volajte Attila Mikloško -  mobil: 0903 375 435.
Ako ste si zaiste všimli písal som iba o mládežníckych družstvách, samozrejme že Šarišské Michaľany majú aj mužstvo dospelých, to má síce sponzorov ale.. 
 

DOKUMENTY Z RIADNEJ KONFERENCIE 17.5.2014

PROGRAM

  SPRÁVA O ČINNOSTI  

UZNESENIE

pripravil Attila Mikloško

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/