PRVÝ PREDSEDA MICHALIANSKEHO FUTBALU ANTON FEDOR

13.12.2011 00:48

Zľava:Smoter,Juruš,predseda FEDOR,Verbovský,Kuba, vzadu stojací Tumidalský a Palko.

V roku 1949 bola oficiálne založená Telovýchovná jednota SOKOL Šarišské Michaľany a v nej bol vtedy iba futbalový klub.

Jej zakladateľmi boli futbaloví nadšenci Ľ.Smoter,K.Juruš,M.Verbovský,V.Kuba,V.Tumidalský a A.Palko. Za prvého predsedu telovýchovnej jednoty bol vtedy zvolený Anton FEDOR.

Okrem týchto spomínaných už spomínaných, futbalové  mužstvo vtedy ešte tvorili A.Machala,J.Mryglot,F.Fedor,J.Rodziňak,A.,Rojak,F.Lichvár a V.Kožár.

Prvý predseda Telovýchovnej jednoty a zároveň aj prvý kapitán michalianskeho futbalového mužstva Anton FEDOR by sa bol dožil 24.12.2011, 85 rokov.

Zomrel 25.9.2008.

Stretol som sa s myšlienkou,  niekedy v budúcnosti usporiadať futbalový turnaj, ako memoriál na jeho počesť...

-attila-

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/