KONFERENCIA FUTBALOVÉHO KLUBU OŠFK ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

21.01.2012 17:54

V sobotu 28.januára 2012 so začiatkom o 17.00 hod., sa v zasadačke Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch uskutoční konferencia futbalového klubu OŠFK Šarišské Michaľany.

Na konferenciu sú pozvaní iba vybraní delegáti podľa kľúča 1:4. To znamená, že konferencie sa zúčastní  iba 30 vybraných delegátov t.j., zástupcovia jednotlivých zložiek futbalového klubu OŠFK Šarišské Michaľany. Zástupcov budú mať všetky naše futbalové družstvá, Old boys, seniori, starší dorast, mladší dorast, žiakov budú zastupovať ich zákonní zástupcovia, okrem toho  samozrejme vedenie klubu, členovia výkonného výboru, zástupcovia realizačných tímov ako aj tréneri všetkých  našich futbalových družstiev.

Zo zaujímavých bodov programu vyberám:

- správa o hospodárení za rok 2011,

- správa revíznej komisie,

- návrh na úpravu stanov,

- voľba prezidenta futbalového klubu...

Novinkou bude návrh na zavedenie členských preukazov klubu s tým, že členský preukaz bude zároveň aj permanentnou vstupenkou počas celého roka na zápasy našich seniorov.

Žiadam všetkých pozvaných o stopercentnú účasť a dochvíľnosť.

-attila-

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/