KAROL MARCINKO SA VZDAL FUNKCIE PREDSEDU FUTBALOVÉHO KLUBU

03.03.2012 11:23

Futbalový klub dočasne bez predsedu

Predseda futbalového klubu  Karol Marcinko písomne oznámil predstaviteľom obce aj futbalovému klubu, že dňa 24.2.2012 sa vzdal funkcie predsedu OŠFK Šarišské Michaľany. Ako dôvod svojej demisie v svojom prehlásení  uviedol názorové nezhody medzi ním, prezidentom futbalového klubu a niektorými členmi realizačného tímu pri futbalovom mužstve seniorov. Tieto nezhody sa však týkajú iba mimošportovej činnosti a preto nepokladá za potrebné ich bližšie špecifikovať.


Karol Marcinko sa stal predsedom 15.7.2011 a za toto krátke obdobie dal do poriadku účtovníctvo klubu aj jeho organizačnú štruktúru.

Na mimoriadnej konferencii 28.1.2012  sa na základe požiadavky hlavného sponzora, ale tiež predstaviteľov obce rozhodol, že funkciu predsedu klubu bude vykonávať až do konca volebného obdobia, t.j. do roku 2015.

Karol Marcinko vyslovil presvedčenie, že jeho odstúpenie nebude znamenať akékoľvek ohrozenie funkčnosti  futbalového diania v Šarišských Michaľanoch. Verí že terajší výkonný výbor v obsadení (Bartko,Bernát,Dugas,Kaščák,Šidík,Švec), ktorý je zložený z ostrieľaných funkcionárov, z ktorých niektorí už stáli v minulosti aj na čele nášho futbalového klubu, situáciu  zvládne a vyrieši.

Obecný športový futbalový klub Šarišské Michaľany na základe jeho odstúpenia čaká v blízkej budúcnosti mimoriadna členská schôdza a voľba nového predsedu futbalového klubu. Na základe zasadnutia a rozhodnutia výkonného výboru zo dňa 28.fenruára 2012 , v zmysle Stanov FK : čl.VI, odst.5, písm.g, bude maximálne do štyroch týždňov zvolaná mimoriadna členská konferencia, na ktorej bude zvolený nový predseda futbalového klubu.

Termín  a miesto konania mimoriadnej članskej schôdze Vám bude čoskoro oznámený.

-attila-

Späť

Vyhľadávanie

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode

webmaster: Attila Mikloško - https://osfksarisskemichalany.webnode.sk/